پیام معاونت

 

باسمه تعالی 

با سلام و سپاس از اينكه پايگاه حوزه معاونت پژوهش و فناوري را مورد توجه قرار داده‌ايد. حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان يکی از کليدی ترين حوزه های ستادی دانشگاه، در زمينه گسترش پژوهشهای بنيادي، کاربردی و ارائه خدمات علمی و مشاوره‌ای در جهت رفع نيازهای علمی- صنعتی جامعه و ارتقاء جايگاه و موقعيت ملی و بين الملليدانشگاه فعاليت می نمايد و مصمم است در راستاي سياستهاي پژوهشي كشور براي بروز و ظهور خلاقيتها و كشفيات، بسترسازي نموده و زمينه لازم را براي ارتقاي سطح كيفي و كمي فعاليتهاي پژوهشي فراهم نمايد. با توجه به نقش مهم و حياتي تحقيق و پژوهش در توسعه همه جانبه جامعه و تصدي گري دانشگاه آزاد اسلامي در اين بخش، حوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه در راستاي سياست‌هاي كلان آموزش عالي كشور و فراهم نمودن بستري مناسب جهت گسترش تحقيقات پايه و كاربردي دانشجويان و اعضاء هيات علمي اولويت‌هايي را در دستور كار متوليان بخش پژوهش و فناوري دانشگاه قرار داده است كه بازديدكنندگان محترم مي توانند در بخش اولويت های پژوهشی، ليست اولويت فعاليت‌هاي حوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه به تفكيك دفاتر و ادارات اين حوزه را مشاهده فرمايند.