معرفي معاون

نام : ابراهيم واشقاني فراهاني           

سال تولد : 1333

محل تولد : واشقان - فراهان

کارشناسی : مهندسي شيمي_ دانشگاه علم وصنعت ، سال 1361

کارشناسی ارشد :  مهندسي شيمي_ دانشگاه مك گيل كانادا ، سال 1365

دکتری : مهندسي شيمي_ دانشگاه مك گيل كانادا ، سال 1369

مرتبه علمی: استاد

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com